SoulFlow-terapi er en kærlig og mild metode til, at skabe mere rum for det hele smukke menneske du er. Det er en rejse ind i dine indre landskaber, og det er ofte ubeskriveligt befriende at opdage, at uanset hvor låst og utilgængeligt noget synes at være, så ønsker vores indre blot at blive set, mødt og lyttet kærligt til. I mødet med dit levende indre, skabes muligheden for et samarbejde, i stedet for flugt, modstand og kamp. Frisæt dit milde og vilde hjerte!

Hvad er SoulFlowTerapi

Dit indre rummer et fantastisk univers, et rigt indre liv, i form af mange forskellige dele, roller og tilstande. Faktisk kunne man sige at dit indre univers er ligesom en by med virkelig mange forskellige indbyggere og du er borgmesteren. Nogle af disse indbyggere er velfungerende og andre er mindre velfungerende. Hvis byens indbyggere ikke oplever at blive lyttet til, kan der opstå modstand og opstand i dit indre, som kan komme til udtryk og skabe modstand i den ydre verden. Disse mange indbyggere inden i dig er spillevende og der kan Via SoulFlow skabes kontakt til dem og føres en levende dialog, hvilket giver mulighed for, at møde de dele, som sidder fast, føles uforløst, eller på anden måde forhindrer dig i at leve dine potentialer ud. Indbyggerne er alle porte ind i dig selv, porte til forståelse og forløsning af de steder i dit liv, som opleves svære eller udfordrende. I mødet med dit indre skabes der mulighed for klarhed og forståelse for, hvorfor du har det som du har det. Det er en metode hvorpå du kan slutte fred med dit indre, lære at kommunikere med og anerkende alle de dele, som du indeholder. Målet er at skabe samarbejde mellem alle de forskellige dele af dig. Ofte sætter det allerede en proces i gang når vi giver plads og møder alt i os med en oprigtig dybtfølt interesse og nænsomhed. I mødet skabes der mulighed for at transformere fastlåst og plante frø til vækst og flow. Faktisk er dine muligheder kolossale og dine “indbyggere i din indre by” venter blot på, at blive hørt, set og mødt, for derigennem at kunne berige dit liv og skabe dybe indsigter og transformationer.

I en SoulFlow session mødes ALT i dit indre med en mild og venlig påskønnelse. Det vil sige, at alt i dig, uanset hvor mørk, grimt, trist eller forsømt det umiddelbart kan føles, bliver mødt med et varmt og mildt hjerte. Den kræver ingen særlige forudsætninger*, udover en åbenhed for det spirituelle og lysten til, at skabe et større rum for dig selv, som det hele smukke menneske du er.
Tag første skridt til et liv der er sundt forankret i eget indre lys og værd, et liv der bevæger og giver plads til glæde, et liv der skruer op for forunderlighed og impuls, og et liv der tør lade alt dette strømme ud i verden. Din essens er dit milde og vilde hjerte!

*Da jeg ikke er uddannet psykoterapeut, kræver SoulFlow-metoden at du er klar til at arbejde med dig selv, og ikke indtager psykofarmaka eller har svær afhængighed.

Hvordan foregår det

En session består som regel af en samtale mellem guide (mig) og klient (dig), hvor vi taler om hvad det er du gerne vil kigge på, eller hvor du oplever udfordringer i dit liv lige nu. Måske er det noget du længe har taget tilløb til at åbne op for, eller noget som er helt nyt. Vi har alle uden undtagelse bagage med os, og jeg hjælper dig med at få et overblik over eventuelle forskellige temaer.  SoulFlow-sessionen er DIN rejse, det vil sige, at vi fokuserer på de ting, som DU kan mærke er klar til at blive kigget på.

Sessionen fortsætter med en guidet meditation og dernæst en invitation til et møde inden i dig, med den del, som den indledende samtale har afklaret er relevant for det tema der har været drøftet. I dette møde kan DU opnå en direkte kommunikation med dit indre og få støtte til, at afklare problematikker og udfordringer. Jeg stiller spørgsmål og vejleder i det indre møde undervejs, så din rejse indad kan føles tryg, guidet og afslappet. Formålet er, at skabe et mildt imødekommende rum, hvor dit indre kan få plads, til at blive hørt og mødt. Det kan være en ny måde at møde dig selv på, og alene mødet kan skabe store ændringer i forståelsen af dig selv og din væren i verden.
Der afsluttes med en kort samtale omkring din oplevelse og hvorledes oplevelsen kan integreres i din hverdag.
En Session vil tage ca. 75 min og vil foregå på min adresse i Måløv, eller online efter aftale med mig.

SoulFlow Terapeutuddannelsen består af i alt 8 moduler, der afholdes i naturskønne omgivelser i Ejby Ådal på Kursuscenter Ådalen.

SoulFlow er en terapiform der både kan stå alene som terapiform, men også egner sig som supplement til andre terapiformer og alternative behandlingsformer.

SoulFlow-uddannelsen er både en træning i at arbejde med og guide andre mennesker, samt en personlig udviklingsrejse, gennem de mange lag og mønstre som vi alle har med os i rygsækken.

Klik på knappen “Bliv SoulFlowTerapeut” eller se videoen med Laura, Søren og jeg, der undervsier på uddannelsen.