Teorien om de 5 elementer, pancha mahabhutas, er ayurvedaens teori om grundstenene til liv, både mikrokosmos (os selv og vores kroppe) og makrokosmos (kloden, universet).
Teorien om de 5 grundbyggesten

De 5 elementer ses både som det synlige fysiske og som det mere subtile, der ikke umiddelbart kan ses med det blotte øje. Uden disse elementer er liv ikke muligt. Alt der eksisterer optager plads/rum, vind er bevægelse – fx puls, ild er varme/solen, vand eller væske, jord – den jord vi lever af og på. Alt efter hvilken form for ”liv” der er tale om, er der en helt unik og specifik fordeling af disse elementer i den form som materaliserer sig, både synligt og i tung substans og i mere subtil form og sansning.

De 5 elemnter er som følger:
 • JORD (Prhtvi)
 • VAND (Jala)
 • ILD (Tejas)
 • VIND (Vayu)
 • RUM (Akasha)

Lad os prøve at kigge på hvad de hver især rummer af egenskaber. Beskrivelserne nedenfor kan være med til at give et fingerpeg om, hvad der er på færde og hvor man kan skabe forandringer i sit liv. Vi er alle helt unikke i vores sammensætning, derfor er det væsentligt at mærke efter hvad der rører noget i dig, hvad du  gerne vil invitere mere ind af i dit liv.

JORD:
 • Fast og solidt
 • Forankring/tyngdekraft
 • Stabilitet/ro
 • Vores fysiske krop ==> knogler, muskler, sener
 • Vilje, mod, fundament til drivkaft
 • Naturlig hvilen i sig selv
 • At holde/bære/elske sig selv
 • Næring – til at gro
 • Frodighed
 • Dybde – det der er fjernest fra kanten og overflade
 • Jordbundethed
 • Rødder
 • Mørke/det oversete/det der er i dvale

Jorden er altså med til at skabe og opbygge vores fysisk krop. Vores muskler, knogler og sener, negle og hår er faste dele, der næres af fortættet materiale, med stor andel af elementet jord.

Kigger vi på de mere subtile ikke-fysiske kvaliteter, er jord-elementet med til at skabe ro og stabilitet. Jorden i sig selv er næringsrig og rummer altid alt det der skal til for at spiren og frodighed er muligt. Jord rummer også stor dybde, stærke rødder og de mørke dele/muligheder som endnu er i dvale. Kan du mærke dit fundament, dit værd og hvor vigtig lige netop du er indeni? Kan du være i dit eget selskab og mærke tryghed og en fredfyldt indre ro? I jagten på at være mere, bedre og smukkere i den ydre verden, har forladt vores indre storslåede landskab, fortalt det at det ikke er helt så pænt, helt så smukt helt så elskværdigt. Prøv at stoppe op og giv dig selv et indre kærligt og varm lang omfavnelse. Mærk at du inden i dig er alt det du søger. Kom hjem til dig selv.

Hvis jordelementet kommer i ubalance, enten for lidt eller for meget, kan det blandt andet komme til udtryk som:

For lidt/for meget

 • Manglende stabilitet og ro/stor tyngde og ugidelighed
 • Manglende kropslig styrke/tendens til overvægt
 • Manglende mod og vilje/stædighed
 • Overfladeliv og ekstrem impulsivitet/krystalisering og forstening i tanker og livsformål
 • Manglende dybde(overfladeskøjteri – ekstrem impulsivitet)/tungsind – depressive tanker – hænger fast i fortid

For at skabe balance i et område med lav jordenergi kan man vælge at skrue op for de kvaliteter jordelementet indeholder. Er der stor andel af jordelementet, er det væsentligt at skele til andre elementer, der kan tilføre noget mindre statisk energi og større bevægelighed

VAND:
 • Flydende og bevægeligt
 • Naturligt flow – vand bevæger sig den letteste vej
 • Vores fysiske krop ==> blod, sved, lymfevæske, tårer, plasma, alt i væske/flydende form
 • Følelser
 • Indfølende/empatisk
 • Ubesværethed
 • Ubekymret glæde – klukkende bæk
 • Lethed
 • Intet er isoleret – en dråbe kan ikke isoleres i havet
 • Bølgende/dansende/legende
 • Uhåndgribeligt – svært at fastholde/opdæmme
 • Klarhed
 • Kølende

Vi mennesker består af ca. 70% vand, og vores klode er dækket af ca. samme mængde vand som os selv. I vores kroppe er væske livsnødvendigt for at den overhovedet fungere, kroppen sørger for at balancere væskeniveauet og udskillelse, blodets ph-værdi og mængden af det, lymfevæske og at opretholde fugtighed i slimhinderne.

På det mere subtile plan har vand-elementet mere med vores følelsesliv, vores lethed/bevægelighed og måden hvorpå vi manøvrerer i livet. Og så har den med glæde at gøre. En spillevende klukkende bæk, der danser afsted, kan du mærke det, se det for dit indre? Der er en klarhed og en åbenhed, en oplevelse af mildhed og vildhed og en blødhed der smyger sig omkring i evigt skiftende og udefinerbare faconer og former. Det dansende og lette, og ikke mindst spillevende. Klarheden og det intuitive legende flow. Er der steder i dit liv det legende og letheden er forsvundet?

Hvis vandelementet kommer i ubalance, enten for lidt eller for meget, kan det blandt andet komme til udtryk som:

For lidt/for meget

 • Statisk, forstenet/utilregnelig, udflydende
 • Bølgende og uregelmæssig vægt, appetit, humør
 • Tørhed (hud, hår, fordøjelse mm.)/overproduktion af sved, slim, olieret
 • Arbejder hårdt for oplevelsen af flow/naiv og skøjtende adfærd
 • Følelseskold, stivnet/i sine følelses vold og grænseløs
 • Sortseer, dyster/hovedløs optimist, “konsekvensimmun” – ansvarsløs

For at skabe balance i et område med lav vandenergi kan man vælge at skrue op for de kvaliteter vandelementet indeholder. Er der stor andel af vandelementet, er det væsentligt at skele til andre elementer, der kan tilføre noget fast, stabilt og varmt.

ILD:
 • Varme
 • Energiskabende
 • Transformerende
 • Vores fysiske krop==>fordøjelsen (agni – der betyder ild), temperatur, kropsvarme
 • Gnist – ignition
 • Kraft – løfteraketenergi
 • Forvandlingsmagi
 • Genopstå/genopfinde/omdanne – Fugl fønix energi
 • Gennemtrængende
 • Passion
 • Brændende håb
 • Målrettethed, retning
 • Forunderlighed
 • Brændbart/antændeligt/højeksplosivt

I følge ayurvedaen er fordøjelsesilden essentiel for vores sundhed, fungerer den ikke optimalt, skaber det ubalancer i systemet. For lav fordøjelsesild giver risiko for større mængder af ama (ufordøjet mad) som kroppen opfatter som udefrakommende og farlige substancer, som den går til angreb på. Du kan læse mere om agni og fordøjelsen her.

Når vi taler om vores indre ild, på et mere subtilt plan, handler det om at kunne mærke sin indre gnist, hvad brænder du for? Og lader du det komme til udtryk? En undertrykt ild er sprængfarlig og vil på et tidspunkt skabe et voldsomt tryk i den indre kedel. Mange mennesker vokser fra den der inderlighed, forunderlighed og passion, når det praktiske kommer til at fylde hverdagen. Glæden over små magiske og forunderlige øjeblikke, bliver til et endeløst langt tog af trivielle opgaver, og magien og gnisten bliver til et vågeblus. Meningen med livet er falmer og bliver til gløder, der ulmer langt væk. Når ilden er tændt og solen skinner i dit bryst, er der kontakt til den indre varme og passion. Ilden er magisk og kan omforme og skabe noget helt nyt. Der er stor kraft forbundet med at kunne mærke sin ild og turde lade den brænde, det mest fantastiske er muligt når løfteraketten er antændt.

Hvis ilden kommer i ubalance, enten for lidt eller for meget, kan det blandt andet komme til udtryk som:

For lidt/for meget

 • Kan ikke mærke sin retning i livet (meningsløshed)/fandenivoldskhed (daredevil)
 • Dårlig fordøjelse og optagelse af næring/halsbrænd, mavesye, diarré, acne.
 • Kølig, afmålt, kalkuleret/brændende altopslugende passion
 • Bange for at lade ilden brænde (man kan ikke styre en steppebrand)/brænder alle broer

For at skabe balance i et område med lavt niveau af ild kan man vælge at skrue op for de kvaliteter elementet indeholder. Er der stor andel af ild, er det væsentligt at skele til andre elementer, der kan tilføre noget kølende, noget ro.

VIND:
 • Cirkulation
 • Bærende vinde – til dine vinger
 • I vores kroppe==>åndedrættet, cirkulation, alle typer af bevægelse fra et sted til et andet, luft/lunger, tankernes bevægelse
 • Opløftende, oplivende, lufter ud
 • Altid i bevægelse, retningsfri, op og ud
 • Forandringens vinde – efterårets storme, blide sommervinde
 • Altid på vej, altid et nyt sted i verden
 • Lyd, din stemme, sang
 • Det utilbageholdte udtryk
 • Fejende, fjerner det der er for let eller dødt
 • Det første og det sidste vi gør i dette liv – indånding og udånding
 • Vinden blæser hvorhen den vil
 • Udtørrende

Undervejs på vores rejse i livet får vi brug for at feje og lade nye vinde blæse, lade drømmene flyve og lette på milde vinde. Der kan være mange grunde til, at det er en større udfordring for os, men en af tingene kan være at vi er nød til at give slip på kontrollen over vindens retning. Vi kan ikke vide hvor vi kan lande, ej heller hvordan vejrforholdene udarter sig. Ud af frygt for det foranderlige, for vores egen stemme, og risikoen for at vinden ikke kan føre os tilbage, underlader vi at synge med de toner vinden bærer. Det kan blive tungt, måske frustrerende og uden autentisk udtryk, hvis vi ikke tør lade vores indre lyd lyde og sprede de farvestrålende vinger ud. Vores vejrtrækning bliver overfladisk og det udtryk vi får bliver overfladisk. Måske ender vores vejrtrækning med at være en meget lang indånding og kun en kort og lydløs udånding, man skulle da ikke kunne høre at vi kæmper for at få vejret i det hæsblæsende liv vi løber. Prøv at lade vindens milde strejf kærtegne dit ansigt, lyt til vindens lyde, den holder sig aldrig tilbage, og blæser hvorhen den vil. Er der steder hvor du kan mærke din stemme er blevet en tilbageholdt hvisken? Steder hvor dine vinger ikke har været afprøvet længe, eller nogensinde?

Hvis elementet er i ubalance kan det blandt andet komme til udtryk som:

For lidt/for meget

 • Kalkulerede valg/flagrer tilfældigt afsted i livet
 • Mangel på cirkulation/rastløshed, uregelmæssighed
 • Stilstand/altid på vej videre
 • Tilbageholdthed/udtryk uden situationsfornemmelse

For at skabe balance i oplevelsen af cirkulation og utilbageholdt udtryk i dit liv, kan man vælge at skrue op for de kvaliteter elementet indeholder. Mærker du derimod at du flagrer rundt i dit liv, udtørrer det der er substans i, er det væsentligt at skele til andre elementer, der kan skabe jordforbindelse og rehydrere.

RUM:
 • Det rum der giver plads til de øvrige elementer
 • I vores kroppe==>rummet mellem vores organer, stilheden mellem to tanker, pausen mellem indånding og udånding, livmoder
 • Plads til det du ønsker skal have plads
 • Mulighedernes åbne vidder
 • Pausen
 • Indre fred, væren
 • Det der holder og rummer
 • Himlen over os
 • Udvidende (skabelsesrum)
 • Privatsfære
 • Manøvrerum, indre som ydre
 • Hjerterum

Vi mærker at når vi er stressede er der mindre rum i både vores hoved, men også mindre plads til vores åndedræt i kroppen, alting bliver lidt forkrampet og småt. Hjerterummet skrumper og vi forsøger at løbe hurtigere for at finde pausen og roen. Pladsen i vores ydre rum afspejles direkte i pladsen i vores indre rum. Hvis vi hele tiden bakker bagud, bygger et forskanset hermetisk lukket rum, vil det på et tidspunkt sandsynligvis blive en klaustrofobisk oplevelse for os. Undervejs i livet kan oplevelser og erfaringer afskærme eller lukke dele af os ned. Vi skal turde claime vores plads og rum, med alt det vi indeholder. Ofte kan det være rigtig svært at komme ud af det hjørne vi har fejet os ind i, og resultatet er ofte en mindre eksplosion for at udvide. Det er dermed væsentligt at scanne sit ydre og indre rum løbende og sørge for at skabe plads, luft og pauser de steder der føles indelukkede, samt nysgerrigt udvide sin horisont, løfte blikket og se de store vidder og fornemme det uendelige rum over os. Er der steder hvor rummet føles snævert og indelukket i dit liv? Hvor kunne du tænke dig at udvide dit rum?

Hvis elementet er i ubalance kan det blandt andet komme til udtryk som:

For lidt/for meget

 • Indsnævret (single minded)/manglende hold i virkeligheden
 • Tankemylder (ingen indre pauser)/spacet ud
 • Som et indespærret dyr/flugt ved den mindste oplevelse af rammer

For at skabe balance i oplevelsen af for lidt plads og rum til dig i dit liv, kan man vælge at skrue op for de kvaliteter elementet indeholder. Mærker du derimod at afstanden er blevet meget stor og at der er brug for at belive dit rum, er det væsentligt at skele til andre elementer, der kan skabe indhold.

Hvordan kan vi arbejde med tilførelse af de elementer vi mærker en længsel efter eller behov for?

Her er der mange muligheder og indgangsvinkler, og det vigtige er at du som person mærker hvad der virker for dig. Ofte kan en sammensætning af tilgange, at se på vores udfordringer fra forskellige vinkler, gør at vi får et bedre billede af hvad der er på færde.

 • Man kan vælge at ændre sin måde at tilgå bestemte dele og områder i sit liv, ved at stoppe op og undersøge det vag man er ved at tage. Bringer det her valg mig tættere på der hvor jeg gerne vil hen, længere fra, eller stilstand? Hvorfra tager jeg mit valg, hvilken fortælling/konklusion ligger nedenunder min beslutning/valg? (frygt, utålmodighed, stilstand, burde, sårbarhed…osv)
 • Ayurvedaen er tæt forbundet med yogaen og det er derfor enkelt at begynde sin udforskning og lade kroppen og sindet mærke hvilke elementer der gavner os. Er det mere flow, mere ro, mere vedholdenged, eller udtryk? Når vi øver os i at være stille, holde pause, rum for os selv, er det lettere at høre hvad krop og sind prøver at kommunikere til os. Læs mere om min yogaundervisning her.
 • Ayurvedaen forslår også at vi kigger på vores indtag af mad og drikke mm. Det er nemlig sådan at også vores fødevarer indeholder de 5 elementer. Og ved at være opmærksom på hvilke fødevarer der giver os mere af det samme, altså man arbejder ud fra devicen same increase same, det betyder i praksis, at man skal vælge modsat, altså hvis man ønsker mindre vind og luft, så er popkorn fx ikke en god løsning, da det er en luftig sag.
 • Naturen er et skatkammer, som vi ofte glemmer i vores moderne liv. Alle elementer er tilstede lige udenfor vores dør. Opsøg steder hvor du kan observere en å, vindens susen, eller et sted du kan sidde og mære jorden, stenene, lad solen skinne på dit ansigt.
 • Til sidst kan man opsøge hjælp til at undersøge hvad der eventuelt er der blokerer for at vi går uden om netop de egenskaber som vi har hårdt brug for. Her er SoulFlow-metoden et rigtig godt bud. Du kan læse mere om SoulFlow her.