Ayurveda kan oversættes til “viden om livet” (life science). Det er en holistisk 5000 år gammel indisk visdom, der er baseret på tesen om de 5 grundenergier: Rum, luft, ild, vand, jord. Det ayurvediske system har rod i de gamle vediske tekster, der detaljeret forklarer hvordan man finder roden til ubalancer, det være sig både inden i os og udenfor os. De 5 elementer gennemstrømmer både vores fysiske krop, vores følelser og vores tankesind og verden omkring os. Viden (visdom), nærvær (observation), og erfaring (følelsesforløst) er essentielt for en sund balance.

Hvad vil det sige at være et helt og sundt menneske, og hvad er det der spænder ben for os?

Der findes et sanskrit ordsprog indenfor det ayurvediske der hedder Pragya Apradha – hvilket kan oversættes til noget i stil med “intelligens kriminalitet”. Hvad er det der gør at vi udøver “kriminalitet” mod vores sundhed og velbefindende? Pragya Apradha definerer 3 teser til hvorfor:

 • Dhi: Viden/intelligens. En mangel på viden og/eller ligegyldighed
 • Dhriti: Nærvær/bevidsthed. Når vi kører på automatpilot og glemmer at mærke efter
 • Smriti: Erfaringer. Negative indre historier vi fejlagtigt tror er sande.

Et sundt, balanceret og helt menneske er ifølge ayurvedaen, at have opmærksomhed på disse 3 grundprincipper . Erhverve viden, være bevidst og nærværende, samt at aflive usande og ukærlige historier. Der er mange veje hertil, og du kan vælge den der taler mest til dig. Ayurveda, SoulFlow, Yoga og naturen udenfor din dør, er rigtig gode steder at starte.

Ayurveda er bygget over 3  vigtige søjler til at opnå balance i kroppen.
 • Ahara: Balanceret kost, efter kropstype (Prakriti)
 • Nindra: God søvn
 • Bharmcharya: Disciplin – kontrol af tanker og sanser

(læs om de 3 søjler her)

Kropstyper (Prakriti)

Prakriti betyder egentlig naturlig form, altså den form du befinder dig i her på jorden, både inden i og udenpå. Alle mennesker er født med en hel specifik og unik sammensætning af Pancha mahabhuta (de 5 elementer), 3 doshaer (typer) og 3 gunas (kvaliteter). Lad os se nærmere på de 5 elementer nedenfor.

Pancha mahabhuta – de 5 elementer

Er en teori om livets 5 grundbyggesten. Ifølge Ayurveda er alt skabt af disse 5 elementer i naturen, inklusiv os mennesker, og alt kan inddeles i en eller flere af disse elementer.

 • Rum/æter: Udvidelse, vibration, rum til at skabe væren og bevægelse
 • Luft: Al bevægelse (Prana), cirkulation, tør, let, kold
 • Ild: Forbrænding, varme, transformation, tør, let, skarp
 • Vand: Al væske, forbindende, kold, flydende, slimet
 • Jord: Alt hårdt og solidt materiale, knogler, muskler, struktur, tung, jordforbindelse/tyngdekraft

Ud af disse 5 elementer dannes de 3 hoveddoshaer.

Tridosha – de 3 doshaer (kropssammensætning)
 • Vata: Rum/æter og luft
 • Pitta: Ild og vand
 • Kapha: Jord og vand

Vores egen unikke konstitution eller type, indeholder altid alle 5 elementer og alle 3 doshaer. Men dosha betyder egentlig forstyrrende faktor, og skal forstås på den måde, at ved at kende sin konstitutionstype (unikke blanding af elementer) kan man lettere gennemskue hvilke kvaliteter man har for meget eller for lidt af. Har man for meget eller for lidt af et givent element, er der selvsagt ubalance og ved at kende roden til sin ubalance, kan man arbejde med de elementer der modsvarer og finde tilbage til sin balance.

Der er 7 mulige doshakombinationer:
1) Vata 2) Pitta, 3) kapha, 4) vata+ pitta, 5) Pitta + kapha, 6) vata + kapha, 7) vata + pitta + kapha.

Man definerer sin type ud fra en konsultation hos en ayurvedisk læge eller ayurvedisk konsulent, der via både spørgsmål og undersøgelse finder basis konstitutionen,

samt den nuværende balance/situation. Basiskonstitutionen ændrer sig ikke, men den nuværende balance/situation er et øjebliksbillede af systemet/kroppen. Man kan fx. have en Vata + pitta sammensætning, men have en Kapha ubalance. Eftersom kapha er kendetegnet som slimet og har hovedsæde i den øvre del af kroppen, kan en kapha ubalance fx være en forkølelse.

Trigunas – 3 kvaliteter (tankesind)
 • Sattva: Let, rent, balanceret, glædesfyldt, klarhed
 • Rajas: Aktivitet, bevægelse, stimulering, kreativitet, spænding
 • Tamas: Tung, mørk, solidt, modstand, dovenskab, apati, søvn

Målet er at leve satvisk og dette opnås ved at balancere sin unikke sammensætning af de 5 elementer, når vata, pitta og kapha er i balance lever man satvisk. Indenfor Ayurveda findes der en guide til hvordan en satvisk dag bør forløbe for at understøtte det satviske liv.